ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਦ ਦਾ ਜੀਜਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ

0

About Author

Leave A Reply

whatsapp marketing mahipal